Automatyczne logowanie do systemu (Autologowanie Windows 10 )

Auto logowanie jest wygodnym sposobem dla osób które nie muszą blokować komputera przed innymi użytkownikami.

Warto włączyć tą funkcję ponieważ pozwoli nam przyspieszyć uruchomienie systemu.
1. Aby ją aktywować korzystamy ze skrótu Windows + R
2. W oknie Uruchamianie (Run) wpisujemy komendę netplwiz klikamy OK lub klawisz Enter

screenshot_26
3. W oknie konta użytkowników anulujemy zaznaczenie pola wyboru Aby używać
tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło
(Users must enter a user name and password to use his computer)
i klikamy przycisk OK

screenshot_1

4. W oknie logowanie automatyczne wpisujemy dwukrotnie hasło i klikamy OK.
Po ponowny uruchomieniu komputera hasło nie będzie już wymagane .